บริษัท ไทยยูเนี่ยนโบน จำกัด(Thai Union Bone Co.,Ltd) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2514 โดยเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมไทยยูเนี่ยน ซึ่งทำการผลิตกระดูกสัตว์ป่น(Steamed Bone Meal)ส่งออกประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นใน พ.ศ.2536ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น บริษัท ไทยยูเนี่ยนโบน จำกัด และได้เป็นผู้ส่งออกกระดูกสัตว์ป่นรายใหญ่ของประเทศไทย โดยกระดูกป่นส่วนใหญ่ได้ถูกส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ...อ่านต่อ
                                                          ...Read more

 
   กระดูกสัตว์อบผ่านความร้อน
    (Steamed bone meal)
กระดูกสัตว์อบผ่านความร้อน
(Steamed bone meal)
 
ไนโตรเจน (%N)
4%
ฟอสฟอรัส (%P2O5)
20%
อินทรีย์วัตถุ(OM)
33%
ความชื้น(Moisture)
<10%
 
   หนังสัตว์อบผ่านความร้อน
   (Hydrolyzed Leather meal)
หนังสัตว์อบผ่านความร้อน
(Hydrolyzed Leather Meal)
 
ไนโตรเจน (%N)
13%
อินทรีย์วัตถุ(OM)
50%
ความชื้น(Moisture)
<10%
 
 
 
   ปุ๋ยอินทรีย์เคมี โกลด์สตาร์ ตราสิงโตบิน
     (Organic Chemical Fertilizer)
   ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ตราดาวใบไม้
    (Organic Chemical Fertilizer)

 
 
   ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ตราไฮพีค
    (Organic Chemical Fertilizer)
 
 
   ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ตรา พีเอ็นอาร์
    (Organic Chemical Fertilizer)
   ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ตรา ยิป อิน เฟิท
    (Organic Chemical Fertilizer)
Copyright © 2013 http://www.thaiunionbone.co.th/ All Rights Reserved.