บริษัท ไทยยูเนี่ยนโบน จำกัด(Thai Union Bone Co.,Ltd) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2514 โดยเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมไทยยูเนี่ยน ซึ่งทำการผลิตกระดูกสัตว์ป่น(Steamed Bone Meal)ส่งออกประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นใน พ.ศ.2536ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น บริษัท ไทยยูเนี่ยนโบน จำกัด และได้เป็นผู้ส่งออกกระดูกสัตว์ป่นรายใหญ่ของประเทศไทย โดยกระดูกป่นส่วนใหญ่ได้ถูกส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ...อ่านต่อ
                                                          ...Read more

 
 แปลงทดลองต่างๆ

แปลงทดลอง(Our Test Bed)
แปลงทดลองทดสอบปุ๋ยอินทรีย์ เคมี ที่ทางบริษัทได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นการรักษาระดับมาตรฐานของปุ๋ยอินทรีย์เคมี เพื่อความก้าวหน้าของการเกษตรไทย อ่านต่อ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Hi-peak Presentation
 
 
 
Hi-Peak Presentation
 
 
    Dao Bai Mai Presentation
 
Dao Bai Mai Presentation
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2013 http://www.thaiunionbone.co.th/ All Rights Reserved.