บริษัท ไทยยูเนี่ยนโบน จำกัด(Thai Union Bone Co.,Ltd) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2514 โดยเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมไทยยูเนี่ยน ซึ่งทำการผลิตกระดูกสัตว์ป่น(Steamed Bone Meal)ส่งออกประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นใน พ.ศ.2536ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น บริษัท ไทยยูเนี่ยนโบน จำกัด และได้เป็นผู้ส่งออกกระดูกสัตว์ป่นรายใหญ่ของประเทศไทย โดยกระดูกป่นส่วนใหญ่ได้ถูกส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ...อ่านต่อ
                                                          ...Read more

 
Contact Information
 
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โบน จำกัด (Thai union bone co.,Ltd)
Suvasin Komphusirikul (Import&Export assistant manager)
274 หมู่ 2 ถ ท้ายบ้าน ต ท้ายบ้าน อ เมือง สมุทรปราการ 10280
274 m.2 Taiban Rd. A.maung Samutprakarn 10280
   (Thailand)

Phone : +(66)2-3951012 , +(66)2-3871196 , +(66)2-3892202
Fax : +(66)2-3871197
Mobile : +(66)81-5533443
Email : tubbone@loxinfo.co.th
Website : http://www.thaiunionbone.co.th/
Copyright © 2013 http://www.thaiunionbone.co.th/ All Rights Reserved.