บริษัท ไทยยูเนี่ยนโบน จำกัด(Thai Union Bone Co.,Ltd) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2514 โดยเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมไทยยูเนี่ยน ซึ่งทำการผลิตกระดูกสัตว์ป่น(Steamed Bone Meal)ส่งออกประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นใน พ.ศ.2536ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น บริษัท ไทยยูเนี่ยนโบน จำกัด และได้เป็นผู้ส่งออกกระดูกสัตว์ป่นรายใหญ่ของประเทศไทย โดยกระดูกป่นส่วนใหญ่ได้ถูกส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ...อ่านต่อ
                                                          ...Read more

กระดูกสัตว์ป่นผ่านความร้อน
(Steamed Bone Meal)

หนังสัตว์ป่นผ่านความร้อน
(Hydrolyzed Leather meal)

ปุ๋ยอินทรีย์ เคมี ไฮพีค
(Organic Chemical Fertilizer)
  • น้ำหนักสัทธิ 40 กิโลกรัม
  • อินทรียวัตถุ (O.M.) 20 %

บริษัท ไทยยูเนี่ยนโบน จำกัด(Thai Union Bone Co.,Ltd) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2514 โดยเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมไทยยูเนี่ยน ซึ่งทำการผลิตกระดูกสัตว์ป่น(Steamed Bone Meal)ส่งออกประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นใน พ.ศ.2536 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น บริษัท ไทยยูเนี่ยนโบน จำกัด และได้เป็นผู้ส่งออกกระดูกสัตว์ป่นรายใหญ่ของประเทศไทย โดยกระดูกป่นส่วนใหญ่ได้ถูกส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น โดยกระดูกป่นที่ทาง บริษัทไทยยูเนี่ยน โบน จำกัด ผลิตขึ้นมานั้นได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน นำเข้า และ ส่งออก ของประเทศญี่ปุ่น โดยก่อนการส่งออกทุกชิปเม้น(Shipment) เราจะนำกระดูกป่นของเราเข้าห้องทดลอง ทดสอบคุณค่าทางอาหาร และ คุณภาพ นั่นจึงทำให้เรามั่นใจได้ว่ากระดูกสัตว์ป่นของเราทุกเม็ดมีคุณค่าทางอาหาร และ คุณภาพสมบูรณ์
 
จากนั้นในปี พ.ศ.2539 บริษัท ไทยยูเนี่ยนโบน จำกัด ได้ไปดูงาน และได้นำเทคโนโลยีขั้นสูงจากประเทศญี่ปุ่นมา จึงเกิดเป็นสินค้าตัวใหม่ซึ่งมีคุณค่าทางอาหารที่ดีต่อพืชสูงคือ “หนังป่น(Steamed Leather Meal)”  หลังจากนั้นจึงกลายเป็นส่วนผสมที่สำคัญในปุ๋ยอินทรีย์ เคมี ในปัจจุบัน โดยสินค้าหนังป่นนี้ ทางบริษัท ไทยยูเนี่ยนโบน จำกัด เป็นผู้เดียวในประเทศไทยที่สามารถผลิตได้อย่างสมบูรณ์แบบ
 
หลังจากนั้น ในปี พ.ศ.2551 บริษัท ไทยยูเนี่ยนโบน จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เคมี แบบอัดเม็ดขึ้น ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์ เคมี ที่ผลิตออกมานั้น เป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง เป็นปุ๋ยที่ถูกต้องตาม พ.ร.บ.ปุ๋ยอินทรีย์ เคมี อีกทั้งยังเป็นโรงงานแรกและผู้บุกเบิกการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เคมีแบบอัดเม็ด ในประเทศไทย
 
จากประสบการณ์และผลงานดังกล่าวทางบริษัทยังเป็น OEM ให้บริษัทชั้นนำหลายบริษัท ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ  และทางบริษัทก็ยังมีนโยบายในการพัฒนาทั้งในด้าน เทคโนโลยี ด้านการผลิต และบุคลากร อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
Copyright © 2013 http://www.thaiunionbone.co.th/ All Rights Reserved.