บริษัท ไทยยูเนี่ยนโบน จำกัด(Thai Union Bone Co.,Ltd) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2514 โดยเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมไทยยูเนี่ยน ซึ่งทำการผลิตกระดูกสัตว์ป่น(Steamed Bone Meal)ส่งออกประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นใน พ.ศ.2536ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น บริษัท ไทยยูเนี่ยนโบน จำกัด และได้เป็นผู้ส่งออกกระดูกสัตว์ป่นรายใหญ่ของประเทศไทย โดยกระดูกป่นส่วนใหญ่ได้ถูกส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ...อ่านต่อ
                                                          ...Read more

 

Steamed Bone Meal
 

 

Hydrolyzed Leather meal

Hi-Peak
(Organic Chemical Fertilizer)
  • Net weight 40 Kgs.
  • Organic Matter(O.M.) 20 %

Thai Union Bone co.,Ltd was founded in 1971 as Thai Union Bone Industry Partnership which produced and export Steamed Bone Meal to Japan. In 1993, the partnership changed the name into Thai Union Bone Co.,Ltd., which is now one of the leader of Steamed Bone Meal manufacturers in Thailand. Most of Steamed Bone Meal is exported to Japan. It is standardized by Japanese quality control measures. Before every shipment, We bring our Steamed Bone Meal to our laboratory, and there, the nutrition and the quality are checked carefully. We are confident that our Steamed Bone Meal is extremely nutritious and totally perfect.
 In 1996, Thai Union Bone Co.,Ltd visited Japan and brought back its high technology. So, we can produce a new product that has higher nutritious and is very suitable for plants. It is called “Steamed Leather Meal”. It instantly has become the most important component of chemical and organic fertilizer at the present time. Thai Union Bone is the only company in Thailand that can produce complete Steamed Leather Meal.
Later in 2008, Thai Union Bone Co.,Ltd decided to install the new Pellet mill machine producing Organic Chemical Fertilizer.It produces a very high quality Organic Chemical Fertilizer and approved by the Organic Chemical Fertilizer bill. We are the first pioneer in Thailand who produced the Pelleted Organic Chemical Fertilizer.
Apart from our experience mentioned above, our company is also an OEM for a lot of leading companies, both Domestic and International Company. Moreover, the company also has the policies to develop our technologies, manufacturing, and personnel to be better in the future.

 

Copyright © 2013 http://www.thaiunionbone.co.th/ All Rights Reserved.