บริษัท ไทยยูเนี่ยนโบน จำกัด(Thai Union Bone Co.,Ltd) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2514 โดยเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมไทยยูเนี่ยน ซึ่งทำการผลิตกระดูกสัตว์ป่น(Steamed Bone Meal)ส่งออกประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นใน พ.ศ.2536ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น บริษัท ไทยยูเนี่ยนโบน จำกัด และได้เป็นผู้ส่งออกกระดูกสัตว์ป่นรายใหญ่ของประเทศไทย โดยกระดูกป่นส่วนใหญ่ได้ถูกส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ...อ่านต่อ
                                                          ...Read more

                                                                   

กระดูกสัตว์ป่นผ่านความร้อน
(Steamed Bone meal)

 

หนังสัตว์ป่นผ่านความร้อน
(Hydrolyzed Leather meal)

ปุ๋ยอินทรีย์ เคมี ตราไฮพีค
(Organic Chemical Fertilizer)
  • น้ำหนักสัทธิ 40 กิโลกรัม
  • อินทรียวัตถุ (O.M.) 20 %

คณะลูกค้ากลุ่มบริษัท Shoko Agri co.,Ltd เยี่ยมชมโรงงาน

Shoko Agri Co.,Ltd and Customer ได้เดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อเยี่ยมชมโรงงาน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553
..อ่านต่อ
 
 

คณะบอสไฟว์อุบลราชธานีเยี่ยมชมโรงงาน

ภาพการเยี่ยมชมโรงงานของคณะบอสไฟว์อุบลราชธานี
..อ่านต่อ
 
 

 

 
 

พืชเศรษฐกิจ 1

สาระน่ารู้อันเป็นประโยชน์ต่างๆ รวบรวมข้อมูลจากหนังสือและนิตยสารมากมาย

..อ่านต่อ

รูปแปลงทดลองต่างๆ
(Test Bed)

รูปแบบแปลงทดลองต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ ได้ทำการทดลองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผลิตภัณฑ์

พืชเศรษฐกิจ 2

สาระน่ารู้อันเป็นประโยชน์ต่างๆ รวบรวมข้อมูลจากหนังสือและนิตยสารมากมาย

..อ่านต่อ

Copyright © 2013 http://www.thaiunionbone.co.th/ All Rights Reserved.